Slovakia | 01. January 2019

Rečníci

Jaroslav Bacigál (2012)

vedúci riadiacich systémov , meraní a správy dát, SPP-distribúcia, a.s.

Zalan Bacs (2018)

zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom Central Europe, riaditeľ maďarskej pobočky Rosatom Central Europe, Rosatom Central Europe

Ladislav Bekéni (2011)

country manager, United Energy Trading, a.s.

Hanuš Beran (2011)

predseda predstavenstva, Taures

Ľubomír Blaško (2012)

Vedúci útvaru predaja CNG, SPP, a.s.

Stanko Bystrík (2011)

viceprimátor, mesto Trnava

Michal Cabala (2012)

špecialista regulácie, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Vojtěch Červenka (2012)

obchodný riaditeľ Dalkia, člen predstavenstva SZVT, Dalkia, Slovenský zväz výrobcov tepla

Daniel Domanovský (2011)

obchodník pre ČR a SR, Vertis Finance Kft.

Jaromír Fajman (2011)

Riaditeľ obchodovania s plynom, United Energy Trading, a.s.

Viktor Ferencey (2012)

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita

Iveta Fillová (2012)

špecialista pre rozvoj podnikania a stratégie, SE Predaj, s.r.o.

Jan Fousek (2018)

výkonný řiditel Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ a člen představenstva Svazu moderní energetiky

Je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie a baterie AKU-BAT CZ, která v Čechách podporuje rozvoj velkokapacitních úložišť energie, zejména v oblasti změny legislativy. Působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR, kde je zodpovědný za evropskou agendu, účast na mezinárodních konferencích a v delegacích a za kontakt s médii. Mgr. Jan Fousek je jako zástupce asociace AKU-BAT, členem představenstva Svazu moderní energetiky jehož cílem je zajistit dobré podmínky pro technologický vzestup české ekonomiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 - 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s kvótami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním podnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na rodící se čínský emisní trh, který dokonce na základě svých zkušeností pomáhal z Evropy rozjíždět.

Karol Galek (2018)

poslanec Národnej rady SR, výbor pre hospodárske záležitosti, NR SR

Jiří Gavor (2012)

jednatel ENA a ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Je absolventem Českého vysokého učení technického, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT – FJFI), kandidát fyzikálně technických věd. Působil jako vysokoškolský pedagog, výzkumný pracovník v energetice a od roku 1992 jako zakladatel, majitel a řídící pracovník konzultační firmy ENA. Zároveň je výkonným ředitelem ANDE – Asociace nezávislých dodavatelů energií. Je specialistou na vývoj energetických trhů, relace cen, daní a konkurenceschopnosti veškerých druhů paliv a energií. Řada jeho studií se týkala možností uplatnění pokročilých energetických technologií a energetických úspor včetně hodnocení jejich ekonomické efektivnosti. Řídí energetické audity velkých průmyslových podniků. K těmto tématům pravidelně publikuje včetně prezentací na mezinárodních konferencích. Spolupracuje s řadou prestižních institucí včetně mezinárodních arbitrážních tribunálů. Angažuje se rovněž při formování názorů na směřování státní energetické koncepce ČR a dalších aktuálních problémů energetiky, včetně spolupráce se sdělovacími médii všech typů. Je členem Výboru pro udržitelnou energetiku při Vládě ČR.

Milena Geussová (2012)

odborná redaktorka, PRO-ENERGY magazín

Je odbornou redaktorkou Pro-Energy magazínu, v letech 2010–2014 byla jeho šéfredaktorkou. Vystudovala Filosofickou fakultu University Karlovy. Má dlouholetou praxi v médiích, kde se věnovala ekonomice a po roce 2000 především energetice. V letech 1990–1994 pracovala v ekonomické rubrice znovuobnovených Lidových novin, 1994–1999 v časopise Týden, z toho dva roky jako vedoucí ekonomické rubriky, od roku 1999 do roku 2008 v týdeníku Ekonom. Po roce 2008 do současnosti externě spolupracuje s různými médii, např. Hospodářskými novinami, Technickým týdeníkem aj.

Ladislav Goryl (2012)

zástupca generálneho riaditeľa a riaditeľ Divízie zásobníkov zemného plynu, NAFTA a.s.

René Grebeň (2011, 2018)

ředitel, Energie pro život

René Grebeň je ředitelem společnosti Energie pro život s.r.o., která je dynamickým dodavatelem elektřiny a plynu v České republice. Dále pracoval ve společnostech Bohemia Energy, Energetické Centrum a.s. a Energy Supplier No. 1

Ladislav Gunčaga (2013)

expert regulácie, Západoslovenská energetika a.s.

Roman Guniš (2011)

partner, NEUROPEA Corporate Finance s.r.o.

Rastislav Hanulák (2011, 2012, 2013, 2018)

partner, Capitol Legal Group

Advokátom sa stal v roku 2006. V rokoch 2003 až 2006 pôsobil ako externý právny poradca v prestížnej stredoeurópskej private ekvity spoločnosti. Má skúsenosti predovšetkým z oblasti nehnuteľností, ako aj z oblasti energetiky, keďže v rámci svojej doterajšej praxe intenzívne zastupoval niekoľko spoločností z energetického prostredia. Zaoberá sa však aj obchodným právom, právom obchodných spoločnosťou, akvizíciami a privatizáciami, právom hospodárskej súťaže a štátnej pomoci a právom upravujúcim oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Poskytoval poradenstvo pri transakciách veľkého rozsahu realizovaných na Slovensku v oblasti energetiky, akvizícií zdravotníckych zariadení a nehnuteľností. Pracuje tiež v poradných orgánoch zamestnávateľských združení a legislatívnych komisiách. Príležitostne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Andrej Hanzel (2011)

Expert na jadrovú energetiku, Slovenská nukleárna spoločnosť

Miroslav Hrobák (2011)

národný register emisných kvót SR, Dexia banka Slovensko

PEF 2011

Radoslav Jonáš (2011)

Riaditeľ odboru ochrany ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR

PEF 2011

Roman Kotiers (2011)

riaditeľ regulácie, stratégie a rozvoja podnikania, Stredoslovenská energetika, a. s.

PEF 2011

Henrich Krejčí (2011, 2012)

vedúci útvaru energetického práva, regulácie a verejných záležitostí, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

PEF 2011, 2012

Jaroslav Kubinec (2011, 2012)

výkonný riaditeľ sekcie obchodu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

PEF 2011, 2012

Miroslav Kučera (2011, 2012)

sekretár, Združenie priemyselných odberateľov energie

PEF 2011, 2012

Ľubica Kučerová (2011)

špecialista pre správu registra emisných kvót, Dexia banka Slovensko

PEF 2011

Peter Marčan (2011)

Predseda Správnej rady, Inštitút pre energetickú bezpečnosť

PEF 2011

Jiří Michalík (2011)

konateľ, TAURON Czech Energy s.r.o.

PEF 2011

Igor Nagy (2011)

konateľ, ČEZ Slovensko s.r.o.

PEF 2011

Vladimír Pestún (2011)

konateľ, E.ON Elektrárne, s.r.o.

PEF 2011

Monika Rafaelisová (2011)

senior konzultant, EKOS PLUS s.r.o.

PEF 2011

Milan Sedláček (2012, 2013, 2018)

riaditeľ stratégie a regulácie, eustream, a.s.

Branislav Sušila (2011)

vedúci úseku Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti, Východoslovenská energetika, a.s.

PEF 2011

Alena Šalamonová (2011, 2012)

manažérka regulačných a trhových záležitostí, Slovenské elektrárne, a.s.

PEF 2011, 2012

Juraj Šedivý (2012, 2015, 2016, 2018)

špecialista na rozvoj trhu, OKTE, a.s.

Miroslav Šipoš (2011)

úsek Regulačný manažment a rozvoj spoločnosti, Východoslovenská energetika, a.s.

PEF 2011

Ľubomír Šooš, (2013)

viceprezident, Zväz automobilového priemyslu

Pavel Šramko (2011, 2012)

generálny riaditeľ, OKTE, a.s.

PEF 2011, 2012

Ivan Weiss (2011)

riaditeľ sekcie plánovania a riadenia rizík, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

PEF 2011

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM