Slovakia | 01. January 2019

PRO-ENERGY FORUM v číslach

Počet ročníkov konferencie

Počet odborných tém

Počet prednášajúcich

Počet účastníkov všetkých konferencií

O konferencii

Odborná konferencia PRO-ENERGY FORUM voľne nadväzuje na predchádzajúce ročníky organizované v rokoch 2011 až 2013 na Slovensku a je sesterskou konferenciou PRO-ENERGY CON, ktorá sa bude konať tento rok už ôsmykrát.

PRO-ENERGY FORUM je stretnutie zástupcov a popredných odborníkov všetkých energetických odvetví. Konferencia poskytuje možnosť vymeniť si názory a postoje k aktuálnemu dianiu v energetike s ďalšími profesionálmi z odboru v menej formálnej atmosfére a rovnako aj nadviazať nové kontakty.

Program 2019

Konferencia PRO-ENERGY FORUM je jednodňová konferencia, na ktorej budú dva dopoludňajšie bloky zamerané na aktuálny vývoj a trendy v energetike na Slovensku a popoludňajšia sekcia sa bude venovať perspektívam bezuhlíkovej energetiky. Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština a angličtina (tlmočenie bude zabezpečené).

Konferenciu organizuje spoločnosť ENERGY-HUB s.r.o., vydavateľ magazínu PRO-ENERGY spolu s KUVOZE - Komorou užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie.

Spojte príjemné s užitočným - relax v slovenskej vinárskej oblasti a zároveň možnosť spoznať nových odborníkov a prípadných obchodných partnerov pri diskusiách na aktuálne témy z energetiky.

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM

Predchádzajúce ročníky

Neprehliadnite