SK | 17–18 máj 2023

Piaty ročník odbornej konferencie PRO-ENERGY FORUM má podtitul "Ako zmení Európska komisia plynárenský biznis". Na konferencii, usporiadanej formou prednášok a panelových diskusí, vystúpi poprední renomovaní odborníci európskeho plynárenstva. Viac o konferencii.

PRO-ENERGY FORUM v číslach

Počet ročníkov konferencie

Počet odborných tém

Počet prednášajúcich

Počet účastníkov všetkých konferencií

O konferencii

Odborná konferencia PRO-ENERGY FORUM voľne nadväzuje na predchádzajúce ročníky, organizované v rokoch 2011 až 2013 a 2018 na Slovensku, a je sesterskou konferenciou českej konferencie PRO-ENERGY CON, ktorá sa bude konať tento rok v Kurdějove už desiatykrát.

PRO-ENERGY FORUM je koncipované ako stretnutie riadiacich pracovníkov plynárenského sektora, zástupcov štátneho sektora, úradníkov ministerstiev, vlády a tiež poslancov Národnej rady. Ďalej sú pozývaní také novinári a odborná verejnosť.

Tento ročník sa bude konať v Hoteli pod Lipou v obci Modra na Slovensku v dňoch 15.-16. júna 2020. Celá dvojdňová konferencia prestaví plyn ako pevnú súčasť energetického mixu. „Sme tu, vieme, čo chceme, a vieme, ako byť zodpovední nielen k zákazníkovi, ale hlavne k zmene klímy“.

Kľúčovou témou tohto ročníku bude „Ako zmení Európska komisia plynárenský biznis.“

Prebehne predstavenie jasných krokov a cieľov plynárenského sektora v európskych a legislatívnych súvislostiach formou debaty renomovaných odborníkov, formou prezentácií a panelových diskusií s možnosťou jednotlivé témy prediskutovať aj neformálne so zástupcami sektora.

Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština a angličtina (tlmočenie bude zabezpečené).

Konferenciu organizuje spoločnosť ENERGY-HUB s.r.o., vydavateľ PRO-ENERGY magazínu, spolu s SPNZ – Slovenským plynárenským a naftovým zväzom a ČPS – Českým plynárenským svazem.

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM 2023

Záštita konferencie

Odborní partneri konferencie

Predchádzajúce ročníky

Neprehliadnite