SK | 05–06 máj 2025

Program

Ako zmení Európska komisia plynárenský biznis

Miesto konania: Hotel pod Lipou – Harmónia, Modra - www.hotelpodlipou.sk

 

1. deň konferencie

I. Plynový balíček EÚ - hrozba alebo príležitosť? (13:00 - 15:30)

Zimný balíček a jeho vplyv na pripravovanú plynárenskú legislatívu, energeticko-klimatický plán a možnosti implementácie.

Moderátor:                      Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Keynote:                         zástupca IGU – oslovený

Panelová diskusia:        

 • Tomasz Dabowski, štátny tajomník, Ministerstvo energetiky Polska – oslovený
 • Ján Petrovič, Generálny riaditeľ sekcie energetiky, Ministerstvo hospodárstva SR – oslovený
 • Robert Hajšel, Poslanec Európskeho parlamentu, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
 • Pavol Poláček, partner, Poláček a partneri
 • Pál Ságvári, velvyslanec pre energetickú bezpečnosť, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska
 • Lívia Vašáková, vedúca sekcie ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
 • Jan Zaplatílek, riaditeľ odboru plynových a kvapalných palív, Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky - oslovený

Prestávka na kávu

II. Inovácie v plynárenskom sektore (16:00 - 18:00)

Ukladanie energie ako obchodný a bezpečnostný prvok v energetike.

Moderátor:                     Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Keynote:                         ERIG – oslovený

Prednášajúci:  

 • Matěj Hrubý, analytik, EGÚ Brno
 • Martin Slabý, predseda Rady, Česká plynárenská asociace
 • Ján Weiterschütz, Národná vodíková asociácia Slovenska
 • Roman Zavada, Innovation Project Manager, Nafta

 

2. deň konferencie

III. Energetická bezpečnosť EU po zime 2019-2020 (9:00 - 11:00)

Trasy plynu, zásobníky, stabilita dodávok - plyn ako pevná súčasť v stredoeurópskom energetickom mixe.

Moderátor:                     Ján Klepáč, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Keynote:                        Václav Bartuška, zvláštny vyslanec pre energetickú bezpečnosť, MZV ČR – oslovený

Prednášajúci:                 

 • Michal Kocůrek, analytik, EGÚ Brno
 • Ján Pišta, analytik, JPX Vývoj cien zemného plynu v Európe a ich predikcia
 • Slawomir Sieradzki, riaditeľ divízie Gas Market Development, GAZ System
 • Gottfried Steiner, výkonný riaditeľ, Central European Gas Hub AG
 • zástupca eustream – reverzné toky plynu v regióne strednej Európy – oslovený
 • zástupca Gazprom – oslovený
 • zástupca Naftogaz – Situácia v zásobovaní plynom cez Ukrajinu – oslovený

Prestávka na kávu

IV. Úloha plynu v doprave (11:30 - 12:30)

Rozvoj infraštruktúry v európskom kontexte, rozvoj využitia LNG pre diaľkovú dopravu, Slovensko ako významný prepravný uzol.

Moderátor:                     Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Keynote:                        zástupca SPP – CNG – oslovený

Prednášajúci:

 • Michal Kaliňák, Ústredný riaditeľ Kancelár Združenia miest a obcí Slovenska
 • Petr Procházka, Institut cirkulární ekonomiky – oslovený
 • Veronika Vohlídková, ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz

Prestávka na kávu

V. Plynárenstvo vo väzbe na ochranu klímy (12:45 - 14:00)

Možnosti náhrady jadrových a uholných zdrojov v Európe, rozvoj ozelenievania plynu (vtláčanie bioplynu do plynárenských sústav v Európe).

Moderátor:                     Jan Žižka

Keynote:                        Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu SPP – distribúcia

 

Prednášajúci: 

 • Milan Lapin, klimatológ, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
  a informatikyUniverzita Komenského v Bratislave
  – oslovený
 • Tomáš Špacek, člen správnej rady, EGÚ Brno
 • zástupca EFG Rapotín – oslovený
 • zástupca MŽP SR – oslovený
 • zástupca Slovenskej bioplynovej asociácie – oslovený

... Zmena programu vyhradená ...

Program bude upřesněn v 2021.

Partneri konferencie PRO-ENERGY FORUM 2024

Záštita konferencie

Odborní partneri konferencie