PROGRAM KONFERENCIE 22. mája 2018

 • 8:00 - 10:00 – registrácia
 • 10:00 - 10:05 – úvodné slovo – Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB

Dopoludňajšia časť – Vývoj a trendy v energetike na Slovensku

I. blok – Praktické dopady Zimného balíčka na energetiku

 • 10:05 – 11:30 – Panelová diskusia
 • Moderátor: JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
 • Úvodná prezentácia: JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group

Panelisti:

 • Stanislav Janiš, predseda, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen regulačnej rady, Energetický regulačný úrad
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
 • Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE
 • 11:30 – 12:00 – prestávka na kávu a malé občerstvenie

II. blok – Distribúcia, regulácia - nové obchodné príležitosti

 • 12:00 – 13:30 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
 • Úvodná prezentácia: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little

Panelisti:

 • bude doplnené
 • 13:30 – 14:30 – prestávka na spoločný obed

Popoludňajšia časť – Bezuhlíková energetika

III. blok- Jadrová energetika v Strednej a východnej Európe (CEE)

 • 14:30 – 16:00 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Jan Žižka, Senior Consultant - špecialista pre energetiku, HATcom
 • Úvodná prezentácia: bude doplnené

Panelisti:

 • Zalan Bacs, zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom Central Europe a riaditeľ maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom Central Europe
 • Vítězslav Jonáš, predseda, združenie Energetické Třebíčsko
 • Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
 • Potvrdený zástupca spoločnosti JAVYS (oslovený)
 • Zástupca spoločnosti SÚRAO (oslovený)
 • 16:00 – 16:30 – prestávka na kávu a malé občerstvenie

IV. blok – Ako môžu OZE doplniť jadro?

 • 16:30 – 18:00 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie /Žilinská univerzita
 • Úvodná prezentácia: bude doplnené

Panelisti:

 • Mgr. Jan Fousek, člen predstavenstva Zväzu modernej energetiky a výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu energie AKU-BAT
 • Mag. Stefan Moidl, IG Windkraft (oslovený)
 • Ing. Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR (oslovený)
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 18:30 záver konferencie – Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB

Partneri konferencie

Bronzoví partneri konferencie

Artur D. Little

Partneri konferencie

Innogy ŠKODA JS OKTE

Odborný garant konferencie

Komora uživatelov a výrobcov obnovytelných zdrojov energie

Mediálni partneri

ICT Network Averia B2B Network Averia Averia News Solární novinky Energia web