Hotel Rozálka, Pezinok | 22. mája 2018

Zborník konferencie 2017

Zborník z konferencie je k stiahnutiu tu.

PROGRAM KONFERENCIE 22. mája 2018

 • 8:00 - 10:00 – registrácia
 • 10:00 - 10:05 – úvodné slovo – Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB

Dopoludňajšia časť – Vývoj a trendy v energetike na Slovensku

I. blok – Praktické dopady Zimného balíčka na energetiku

 • 10:05 – 11:30 – Panelová diskusia
 • Moderátor: JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group
 • Úvodná prezentácia: JUDr. Rastislav Hanulák, partner, Capitol Legal Group

Zimný legislatívny balíček Európskej komisie prináša zásadné zmeny do fungovania trhu s elektrinou, mení mapu Európy z hľadiska autonómnosti prevádzkovateľov sústav. Prináša však tiež nové výzvy na poli rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a smart technológií. Pre niektorých hotové „zelené náboženstvo“, pre iných nevyhnutný trend, pre ďalších obchodná príležitosť. Na Slovensku je potrebné otvoriť a viesť verejnú diskusiu, pretože je takmer isté, že zimný balíček bude znamenať nielen masívny nástup tzv. novej energetiky, ale aj výzvy pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry. A zadarmo to nebude.

Panelisti:

 • RNDr. Karol Galek, MSc., poslanec Národnej rady SR, výbor pre hospodárske záležitosti
 • Stanislav Janiš, predseda, Slovenský zväz výrobcov tepla
 • Ing. Martina Olejníková, zástupca Slovenska pri organizácii European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
 • Mgr. ICLic. Pavol Poláček, LL.M., M.A., partner, AK Poláček & partners
 • Mgr. Martin Sliva, PMP, projektový koordinátor, OKTE
 • 11:30 – 12:00 – prestávka na kávu a malé občerstvenie, na ktoré pozývajú spoločnosti Capitol Legal a OKTE

II. blok – Distribúcia, regulácia - nové obchodné príležitosti

 • 12:00 – 13:30 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Ing. Dean Brabec, Managing Partner CEE, Arthur D. Little
 • Úvodná prezentácia:Ing. Dean Brabec, Arthur D. Little, Managing Partner CEE

Energetika sa v posledných rokoch výrazne zmenila. Spolu s touto zmenou sa musia zmeniť aj jestvujúci hráči na tomto trhu vrátane prevázdkovateľov distribučných sústav. Aké činnosti okrem poskytovania distribuciea predaja elektriny dnes poskytujú a budú poskytovať súčasní hráči na trhoch B2B, B2C a B2G?

Panelisti:

 • Ing. Vladislav Jurík, riaditeľ sekcie Regulácia, Stredoslovenská distribučná, a.s.,
 • Marcel Hominda, MBA, Principal, Arthur D. Little
 • Mgr. Jerguš Vopálenský, vedúci rozvoja sieťového obchodu, SPP - distribúcia, a.s.,
 • 13:30 – 14:30 – prestávka na spoločný obed

Popoludňajšia časť – Bezuhlíková energetika

III. blok- Jadrová energetika v Strednej a východnej Európe (CEE)

 • 14:30 – 16:00 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Jan Žižka, Senior Consultant - špecialista pre energetiku, HATcom
 • Úvodná prezentácia: Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ

Stredoeurópsky región sa postupne stáva jedným z mála regiónov v Európe, kde jadrová energetika nie je v útlme, ba práve naopak. Slovensko dokončuje výstavbu dvoch reaktorov v Mochovciach, Maďarsko sa nachádza tesne pred zahájením výstavby ďalšieho bloku v elektráni Paks a v Českej republike sa letos možno rozhodne o výstavbe jedného alebo dvoch nových reaktorov u jestvujúcich jadrových elektrární Dukovany a Temelín. Aká je budúcnosť jadra v energetickom mixe krajín strednej Európy a aký má zmysel v dnešnej dobe stavať nové moderné veľké jadrové bloky?

Panelisti:

 • Zalan Bacs, zástupca riaditeľa spoločnosti Rosatom Central Europe a riaditeľ maďarskej pobočky spoločnosti Rosatom Central Europe
 • Vítězslav Jonáš, predseda, združenie Energetické Třebíčsko
 • Petr Závodský, riaditeľ výstavby jadrových elektrární, ČEZ
 • Roman Zdebor, Nové jadrové zdroje, Škoda JS
 • 16:00 – 16:30 – prestávka na kávu a malé občerstvenie, na ktoré pozýva spoločnosť Škoda JS

IV. blok – Ako môžu OZE doplniť jadro?

 • 16:30 – 18:00 – Panelová diskusia
 • Moderátor: Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie /Žilinská univerzita
 • Úvodná prezentácia: Ing. Pavel Šimon, CSc., viceprezident, Komora výrobcov a užívateľov obnoviteľných zdrojov energie /Žilinská univerzita

Slovensko má v Európe jeden z najvyšších podielov elektriny z jadra vo svojom mixe. To našu energetiku posúva k nízkouhlíkovej energetike. Avšak zvyšok elektriny je z veľkej časti založený na fosílnych palivách - najmä lignitu z nováckych baní. Aký je technický, ale aj reálny, potenciál kompletnej náhrady fosílnych palív energiou z obnoviteľných zdrojov? Na túto otázku sa pozrieme s našimi aj zahraničnými expertmi na OZE.

Panelisti:

 • Mgr. Jan Fousek, výkonný riaditeľ Asociácie pre akumuláciu energie AKU-BAT a člen predstavenstva Zväzu Modernej energetiky
 • René Grebeň, riaditeľ, Energie pro život
 • Ing. Juraj Novák, odbor energetickej a surovinovej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR
 • Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania, Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • 18:30 záver konferencie – Mgr. Jan Fischer, riaditeľ, ENERGY-HUB

Partneri konferencie

Bronzoví partneri konferencie

Artur D. Little

Partneri konferencie

ŠKODA JS OKTE

Odborný garant konferencie

Komora uživatelov a výrobcov obnovytelných zdrojov energie

Mediálni partneri

ICT Network Averia B2B Network Averia Averia News Solární novinky Energia web